Modlitba č. 1

S tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Svoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudskému rozumu. Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť. Pomôž mi sústrediť sa, ty, ktorá si bola stále sústredená. Želám si dosiahnuť vnútorný pokoj ovládnutím vášne, i vonkajší pokoj únikom pred roztržitosťou. Potrebujem predvídať: daj, aby som ľahšie chápal veci a udalosti okolo mňa. Pomôž mojej pamäti, aby som nezabúdal. predovšetkým potrebujem, aby som sa štúdiom zdokonaľoval v Božom živote a prežíval ho v čase i vo večnosti. Svätá Rita, odporúčaj ma preto dobrote Ježiša a Márie. Ďakujem.
Amen.

Modlitba č. 2

Svätý Jozef Kupertínsky, priateľ študentov a zástanca tých, čo skladajú skúšky, prichádzam, aby som ťa poprosil o pomoc v mojom štúdiu. Ty poznáš zo svojej vlastnej skúsenosti, aký veľký nepokoj doprevádza štúdijné úsilie a ako je jednoduché stratiť orientáciu v množstve intelektuálnych otázok alebo sa nechať znechutiť. Ty, ktorý si bol v štúdiu pri skúškach Bohom zázračne podporovaný, aby si bol pripustený ku kňazskému svedectvu, vypros u Boha svetlo pre môj rozum a silu pre moju vôľu. Ty, ktorý si konkrétnym spôsobom zakúsil materskú pomoc Panny Márie, Matky Múdrosti, pros ju za mňa, aby som mohol šťastne prekonať všetky štúdijné ťažkosti. Svoju dôveru v Tvoj príhovor spájam s pevným rozhodnutím žiť ako človek skutočne veriaci. Amen.

Tip na knihu: Svätý Jozef Kupertínsky

Modlitba č. 3

Drahý Ježiš, večná a vtelená Múdrosť,
ty všetkým štedro udeľuješ svoje milosti
a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva.
Vzhliadni preto milostivo aj na mňa, ktorý Ťa vzývam,
aby si ma ochraňoval pri štúdiu.
Ty, muž Boží si Pánom poznania, prameňom
múdrosti a pamäti: príď teda na pomoc mojej slabosti.
Osvieť moju myseľ a pomôž mi, aby som si ľahko
osvojil pravdy a poznatky a v ťažkostiach buď
mojim svetlom a posilou.
U tvojho božského Srdca si vyprosujem milosť plniť si
všetky povinnosti, aby som sa mohol(a) tešiť
z úspešných výsledkov. Sladký Ježišu, ochraňuj ma denne
pod svojím plášťom a veď ma po ceste poznania
a tiež ceste večnej spásy.
Amen.

Modlitba č. 4

Ó, sv. Expedit, ktorý si patrónom študentov, plný dôvery v tvoj verný príhovor,
prichádzam ťa poprosiť, aby si mi vyprosil milosť úspechu v škole / na skúške.
Myslím, e som venoval svojmu štúdiu všetku pozornosť, ktorej som schopný, ale tiež
viem, že dobrý Boh sám poskytuje všetky dobrá tým, ktorí ho milujú. Preto, sv.
Expedit, utiekam sa k tebe o pomoc, aby si sa ty modlil za mňa k Pánovi, aby mi ráčil
prejaviť svoju priazeň. Nech mi poskytne milosť, aby som mohol počas celého môjho
života Jemu slúžiť práve s takou láskou s akou ty sám Mu slúžiš. Amen.

Tip na knihu: Študijná Biblia