Modlitba za uzdravenie

Keď sa modlíme za chorého človeka, môžeme byť spontánni a improvizovať pri modlitbe za uzdravenie. Môžeme zaujať nejakú polohu, ktorá je pre nás pohodlná – môžeme sedieť, kľačať alebo stáť. Pri takejto polohe môžeme zabudnúť na seba, uvoľniť sa a sústrediť sa na Božiu prítomnosť. Upriamime svoje srdce i myseľ na Otca alebo Ježiša. Vieme, že len skrze ich lásku sa niečo môže stať. Najprv pozdravíme a chválime Boha, potom sa môžeme zamerať na samotnú prosbu.

Väčšina tých, ktorí sa modlia za uzdravenie, hovoria, aby sme boli v modlitbe konkrétni. Potom si máme čo najjasnejšie predstaviť to, čo má Boh uzdraviť. Ak sa napríklad modlíme za uzdravenie zlomenej kosti, môžeme prosiť Pána, aby odstránil každú infekciu, aby podnietil rast buniek, ktoré sú potrebné na obnovenie kosti a vyplnil všetky medzery. Takáto konkrétna požiadavka oživuje našu vieru, keď si vo svojej predstavivosti zobrazujeme, za čo sa modlíme. Tiež to podnecuje vieru chorého človeka, keď počúva a vo svojej mysli si predstavuje to, o čo prosíme Boha, aby uskutočnil. To mu pomôže aktívnejšie sa zapojiť do modlitby, hoci nič nehovorí.

Na druhej strane niektorí z nás – vrátane mňa – povahovo nemáme veľkú predstavivosť. Je oveľa ľahšie zanechať predstavivosť a jednoducho prosiť Boha, aby veľmi konkrétne uzdravil človeka.

Modlitba č. 1

Ježišu, teraz ti ďakujem aj za svoju dušu!
Všetky následky hriechu sa odrážajú na mojej duši. Preto som často nervózny a agresívny. Často som netrpezlivý a pomstivý. V mojej duši sa usadili zlé návyky, zostali v nej jazvy a rany, ktoré mi sťažujú lásku k druhý. Usadili sa skúsenosti, pre ktoré som toľkokrát nedôverčivý.
Ježišu, očisť mi podvedomie! Vstúp svojím svetlom do môjho podvedomia, aby v ňom nikdy nezavládla tma. Dotkni sa silou svojej milosti aj tých oblastí duše, v ktorých sa nahromadila závisť pre materiálne veci, z ktorých vychádza strach! Očisť ma, nech je aj môj duch otvorenejší k tebe!
Uzdrav ma z nedôvery k tebe a tvojmu slovu! Ježišu, prosím ťa, uzdrav ma zo všetkých šokov a tráum, ktoré sú následkami neúspechov a nesplnených želaní. Uzdrav ma z každej vnútornej tmy a zahoj rany v hĺbke môjho podvedomia! Nech sa moje podvedomie upokojí v tebe, Ježišu!
Teraz ťa prosím aj za duševne chorých a zaťažených. Odním im bremená a očisti rany, z ktorých sa vyvíjajú duševné choroby! Ochráň deti, ktoré zdedili ťažké duševné bremená. Vylieč z každej rozdvojenosti osobnosti, z depresie a strachu, z každej neurózy a psychických stavov!
Vylieč tiež všetkých, ktorí duševne ochoreli pre neúspechy v rodine, v štúdiu a v práci. Vzdiaľ od nich myšlienky na samovraždu a osloboď ich od každej myšlienky na násilnosti!
Ježišu, buď Pánom našich duší! Vylieč všetkých, ktorí sa zaoberali čiernou mágiou! Osloboď ich od všetkých následkov špiritizmu a čarov! Utíš každú dušu a vráť jej pokoj!

Tip na knihu: Uzdravenie

Modlitba č. 1

„Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.““ (Mt 8, 16-17)
Ježišu, uzdrav mi telo. Hľa, tu som pred tebou so svojimi fyzickými bolesťami a nebezpečenstvom, ktoré hrozí môjmu telu. Vylieč ma z chorôb, ktoré teraz pôsobia na môj organizmus.
(Spomeň vlastnú chorobu.)
Ochráň ma pred každou chorobou!
Ak je tvojou vôľou, aby som niesol kríž choroby, potom tento kríž prijímam a prosím ťa o milosť, aby som ho niesol s láskou! Ježišu, teraz ťa prosím o uzdravenie členov mojej rodiny a príbuzných!
(Tu spomeň ich mená!)
Ježišu, prosím ťa, ak je Otcovou vôľou aby trpeli, potom im daj sily, aby niesli s láskou svoje kríže!
Uzdrav všetkých chorých na svete! Ochráň svet pred epidémiami a nevyliečiteľnými chorobami! Ježišu, vylieč nás jedným slovom zo všetkých chorôb, lebo ty si prišiel na to, aby si ich vzal na seba a aby si nás spasil!
Nebeský Otče, vďaka ti, že si ma stvoril, že si ma cez svojho Syna vykúpil. Vďaka ti, že ma teraz cez neho uzdravuješ na tele i na duši. Nech sa požehnanie pokoja a lásky, zmierenia a dôvery vyleje na mňa, na moju rodinu, na celý svet a celú Cirkev. Nech naša Matka Mária vyprosí spolu s nami od tvojej otcovskej dobroty všetko, čo potrebujeme pre dušu i telo! Nech sa tak stane!
Amen!