Modlitba pre učiteľov

Pane, veľmi ďakujem za všetky požehnania, ktoré si mi v živote poskytol. Prosím ťa, aby si tie isté požehnanie poskytol ľuďom, ktorých vidím každý deň v škole – mojim učiteľom. Pane, dovoľ, aby ma dobre naučili všetko potrebné.

Pane, žiadam ťa, aby si sa stal súčasťou ich života, či veria alebo nie. Nech sú príkladmi tvojho svetla pre ostatných. Tiež, ak majú ťažkosti vo svojom vlastnom živote, prosím ťa, aby si ich zabezpečil, aj ich rodiny.

Ďakujem ti, Pane, za to, že mi dovoľuješ, aby som sa učil od mnohých ľudí. Ďakujem ti, že si dovolil učiteľom v mojom živote osloviť ma a pomôcť mi rásť v mnohých smeroch. Ďakujem ti za slobodu učiť sa a za to, že moji učitelia túžia byť tými, ktorí ma vzdelávajú. Prosím ťa o tvoje požehnanie. V tvojom svätom mene, amen.

Tip na knihu: Príbehy spoza katedry