Nebeský Otče, stvoril si nás z lásky, v láske a pre lásku. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, tvojimi deťmi, a osloboď nás od všetkých prekliatí, ktoré na nás mohli byť uvalené. Prosíme ťa, odpusť nám naše hriechy a daruj nám svoj pokoj.

Pane Ježišu Kriste, ty si naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Prosíme ťa, aby si svojím svetlom prežiaril naše mysle i srdcia a zničil tak všetky temné sily, ktoré nás od teba odlúčili. Nauč nás dôverovať v tvoju moc a vytrvalo a pravidelne sa modliť, aby sme mohli vyjsť z tmy, ktorá nás obklopuje, do svetla tvojej lásky a milosrdenstva.

Duchu Svätý, príď k nám a zostúp na nás so svojím ohňom lásky a svätosti. Naplň nás svojou prítomnosťou a posilni nás vo pravej viere. Prosíme ťa, aby si nás chránil pred všetkým zlom a oslobodil nás od každého prekliatia, ktoré by nám mohlo akýmkoľvek spôsobom ubližovať. Pane, daj nám silu a odvahu byť tvojimi vernými nasledovníkmi v každodennom živote. Amen.

Tip na knihu: Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín