Svätý Peter, mocný kameň, ktorý si bol zvolený Pánom, aby si bol skalou jeho Cirkvi. Prosíme ťa, prijmi naše pokorné modlitby. Usmerni nás svojou múdrosťou a odvahou, aby sme mohli odhaľovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Pomôž nám byť vernými nasledovníkmi Krista, ochotnými podstupovať výzvy a prekonávať prekážky na našej ceste k večnému životu. Svätý Peter, prosíme ťa, modli sa za nás, aby sme mohli rásť vo viere a v našej láske k Bohu a k blížnym. Amen.

Tip na knihu: Novéna k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi