Dve modlitby vďaky ku sv. Rite

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Žalm 9, 2

Krásna modlitba poďakovania sa svätej Rite

Otče v nebi, chválim Ťa a ďakujem. Moje srdce sa raduje, moja duša žije v Tvojom pokoji. Chválim Ťa a ďakujem, že si mi dal znak svojej lásky.

Verím, že sv. Rita sa za mňa prihovárala a priniesla k Tebe moje modlitby: Ďakujem jej, lebo je jedno s Tebou; tým, že ju milujem, milujem Teba, Bože, keď jej spievam chvály, spievam Tebe.

Dnes sa teším a viem, že v budúcnosti nás čaká ešte veľa problémov a starostí. Ale tiež viem, že jedného dňa budem s Tebou tam, kde‚ už nebude smrť ani smútok, ani plač ani bolesť.

Otče, zachovaj ma vo svojom Svetle, aby som zostal verný Evanjeliu, vytrval v čnostnom kresťanskom živote a dúfal v Tvoje Kráľovstvo. Amen.

Tip na knihu: Príbeh svätej Rity

Modlitba vďaky ku sv. Rite

Ó, slávna a mocná sv. Rita, dnes k Tebe prichádzam s pohnutým srdcom. V časoch nebezpečenstva, keď bolo ohrozené moje šťastie a radosť mojich blízkych, úpenlivo som ťa prosil o pomoc, plný smútku a starostí.

Ako som sa k tebe modlil, svätá Rita, ktorú nazývajú sväticou nemožného, ​​obhajkyňou zúfalých prípadov, posledným útočiskom – dôveroval som v Tvoj príhovor a nebol som sklamaný.

Teraz k Tebe opäť prichádzam, aby som Ti vyjadril svoju večnú vďačnosť a v mojich očiach už nie sú slzy ani utrpenie, ale radosť a pokoj v mojom srdci.

Za túto radosť a pokoj Ti vrúcne ďakujem, ó najdrahšia svätica moja, pretože si zasiahla v moju priazeň a priniesla si moje modlitby k Pánovi; napriek mojej nehodnosti si pre mňa získala milosť, o ktorú som Ťa žiadal.

Ó, veľká divotvorkyňa, Potešiteľka utrápených, rád by som vyjadril tento hlboký pocit vďačnosti, ktorý napĺňa moje srdce, a predsa som tak ohromený svojimi emóciami, že môžem len zašepkať: Ďakujem, ďakujem, ďakujem, svätá Rita!