Pane Ježišu, daj, nech som v tvojom mene, mocou Ducha Svätého a na slávu Otca oslobodený od všetkého strachu, obáv, nepokoja a úzkosti. Oslobodený od ducha nečistoty, pýchy, nevraživosti, hnevu, agresivity, nenávisti, túžby po pomste a tiež od zranení, ktoré som utrpel od druhých. Nech som oslobodený od každého pocitu menejcennosti, sebaodsudzovania, neistoty, osamelosti a zatrpknutosti voči Bohu.

Verím, že vo chvíľach, keď som prežíval utrpenie a nachádzal sa v ťažkých situáciách, stála pri mne Otcova láska, Ježiš za mňa dával svoj život, zahaľovala ma prítomnosť Ducha Svätého a zo všetkých strán ma obklopovala láska presvätej Panny Márie. V tomto okamihu odovzdávam celú svoju minulosť do rúk Pánovej lásky, ktorý bol vždy prítomný v mojom živote, aj vtedy, keď som mal pocit, že ma všetci opustili.

S láskou prijímam sám seba takého, aký som teraz aj aký som bol v minulosti, pretože ty, Ježišu, ma miluješ osobnou, celkom nezištnou láskou. Ty si ma nikdy nezavrhol, naopak, vždy si ma vítal s otvorenou náručou. Ty si ma miloval ako prvý aj napriek mojej nevernosti, pretože ani ona nemá moc odlúčiť ma od tvojej lásky ku mne. Pane, viem, že som v tvojich očiach veľmi vzácny. Zahŕňaš ma svojou starostlivosťou, pretože si môj Otec a ja som tvoje dieťa. Ďakujem ti, Pane, za tvoju lásku ku mne, ktorá celkom presahuje naše chápanie. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti. Amen.

Jean Pliya

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.