Pane, Duchu Svätý, keď Adam zbadal Evu, vydal zo seba radostný výkrik: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa…“ (Gn 2, 23). Ak je vôľou Trojice, aby som prijal sviatosť manželstva a skrze ňu si založil rodinu, priveď moje kroky k tej, ktorá mi je od večnosti určená. Keď ju uvidím, daj, aby som spoznal, že je dielom Otcovej lásky stvoreným v Ježišovi Kristovi.

Daj, nech zaplesá moje srdce okusujúce túto predzvesť Baránkovej večnej svadobnej hostiny. Amen. Aleluja!

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.