Modlitba za syna

Prosím, láskavý Bože, odpusť mi chyby a škaredé slová – odpusť mi! Nie je nič bližšieho a drahocennejšieho než tvoja láska. Dnes sa ale nemodlím za seba, modlím sa za svojho syna. Odmenil si ma krásnym, nežným synom. Obdar ho požehnaním, láskou, zdravím a milosťou. Chráň ho pred závisťou a hnevom, chráň ho pred zlým myšlienkami a skutkami. A pokiaľ sa aj mýlil, nebuď k nemu príliš prísny. Staraj sa oňho v tomto nečistom a hriešnom svete. Amen.

Tip na knihu: Mama a syn