Modlí sa vždy 22. dňa v mesiaci.

Ozdobený Kristovou nádherou bol pre teba raj, ó, svätá Rita, 22. mája toho roku, v ktorom sa ti otvorili brány nebeského Jeruzalema. Pre nás všetkých je požehnaný deň, keď si nás prikryla láskavým plášťom svojej opatery. S radosťou si dnes pripomíname tvoj slávny prechod zo sveta do raja, pretože sa nám stal prameňom milostí z neba, ktoré dostávame na tvoje neustále orodovanie. Nech nás tvoja starostlivosť chráni ako štít pred údermi nešťastia a  tvojmu príhovoru nech sa teší každý, kto ťa pozdraví a privolá na pomoc.

Ó, orodovníčka v ťažkých situáciách, poteš nešťastných, uzdrav chorých, podopri trpiacich, bráň svätú Cirkev, ochraňuj pápeža a požehnaj rodiny. Aj my ťa zdravíme v deň zasvätený tebe, najmilšia Rita, ktorá pomáhaš v  beznádejných prípadoch. Pros za nás, naša patrónka z Cascie, aby sme dosiahli múdrosť kríža a stále hlbšie poznanie Božích tajomstiev. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 365 dní so svätou Ritou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.