Bože, ty vidíš do sŕdc svojich veriacich a potešuješ zarmútených. Poznáš vieru týchto rodičov, ktorí práve smútia pre smrť svojho dieťaťa. Daj im, prosíme, pevnú útechu, že sa duša tohto dieťaťa dostala k tebe, milosrdnému Bohu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.