Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Modlitba č. 1

Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra, Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce Ježiša, Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, v ktorom nachádzaš zaľúbenie: Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe i k blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac Ťa neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom ju konal celým srdcom a ochotne, a v Tvojej láske zotrval až do konca svojho života. Amen.

Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne milovať Tvojho Otca, ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči s láskou, akej je celý náš svet neschopný. Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutočne milovať aj Tvojho Otca. Amen.

Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do srdca! Ty vychádzaš z Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa priblížiť k milosti a pravde. Nauč ma Božej láske!

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Aleluja.

Úcta, česť a sláva Najsvätejšej, nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen.

Tip na knihu: Žiť a myslieť v Trojici

Modlitba č. 2

Živý a pravý Bože, klaniam sa tvojej božskej vznešenosti. Vzdávam ti úctu
celou mysľou, celým srdcom a celou dušou. Obetujem ti svoj život a svoju
prácu. Odovzdávam sa do tvojich rúk a so slepou vierou sa zverujem tvojmu
milosrdenstvu. Prosím ťa o odpustenie mojich hriechov. Pomáhaj a chráň
ma každú chvíľu môjho života. Ukry ma pod tvoje krídla.

Večný Bože Otče, vo svojej všemohúcnosti a vznešenosti ma osloboď od
všetkých zákerných úkladov diabla a od každého zla. Daj mi silu a vytrvalú
túžbu, aby som na tvoju slávu a pre moju spásu zachovával tvoje prikázania
a ponaučenia, ktoré nachádzam vo Svätom písme.

Sláva Otcu…

Ježišu Kriste, jediný Otcov Syn a môj starší brat, Ježišu, môj osloboditeľ
a učiteľ, skrze tvoje umučenie a smrť ma osloboď od zákerných úkladov
diabla a od každého zla. Nedaj, aby som podľahol zvodom a pokúšaniam
diabolského nepriateľa. Daj, aby som, posilnený tvojím telom a tvojou krvou,
kráčal k tebe s veľkou vierou ako tvoj učeník.

Sláva Otcu…

Duchu Svätý a mocný, skrze tvoju prítomnosť vo mne a vo svätej Cirkvi ma
osloboď od zákerných úkladov diabla a od každého zla. Osvecuj a posilňuj ma
svojimi darmi a charizmami, aby som spoznal a odmietal nepriateľove
úklady proti viere a katolíckej morálke.

Dodaj mi tvoju vzácnu útechu, ktorá prevyšuje každú inú útechu, čo mi
ponúka svet, a pomáhaj mi žiť v pravde a láske.

Sláva Otcu…