Pane a Bože náš! Náš brat/sestra (meno) obstál/obstála v chorobách a ťažkosti, a tak vo svojom tele dokončil/dokončila to, čo ešte chýba Kristovmu telu. Keďže mal/mala účasť na bolesti tvojho Syna, daj mu/jej účasť aj na jeho slávnom vzkriesení. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.