Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, pretvor srdce mojich detí podľa svojho srdca. Daj, nech spoznajú, čo je pravá láska. Z hĺbky srdca ťa o to prosím ako matka. Nezabúdaj na svoje dobrodenia a neobchádzaj moje deti, kým ich nepožehnáš.
Odpusť im všetky prehrešky a urážky, ktorých sa v nevedomosti dopustili, a tak ranili tvoje Božské srdce, ktoré bolo na dreve kríža prebodnuté za každého jedného z nás. Ja, ako matka, ktorá miluje svoje deti, túžim len po tom, aby si im odpustil.
Veľmi ťa prosím, zhliadni z neba a vypočuj moju úpenlivú prosbu plnú bolestí a náreku, lebo chcem zmeniť to, čo ja sama bez tvojej pomoci nedokážem. Chcem, aby moje deti vo svojom trápení nachádzali útechu v tvojom Božskom srdci.
Túžim po tom, aby si si ich privinul k sebe a aby pocítili plnosť tvojej lásky, po ktorej túži každá nesmrteľná duša.
Viem aj to, že moje deti neprijímajú sladkosť tvojej lásky, len sa mlčky pozerajú na moje zložené ruky, ktoré ťa prosia o pomoc v tejto mojej núdzi.
Verím, Pane, že oslobodíš moje deti z temnoty a vyvedieš ich z osídiel zlého ducha, ktorý sa ich chce za každú cenu zmocniť.
Ty si ten najlepší lekár duše i tela. V modlitbe spínam ruky a volám o pomoc Najvyššieho. Verím Pane, že ty moje deti zachrániš pre večný život, lebo ty si ten, ktorý miluje a nikdy nás neopúšťa. Amen.