Pán a Vládca celej Zeme! Tebe patríme v živote i v smrti. Prosíme ťa, požehnaj tento hrob a udeľ nášmu/našej (meno) dar vzkriesenia. Tu na tomto mieste nám daj pochopiť niečo z nepochopiteľného tajomstva života v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.