Ježiš nám sľúbil, že na zemi sa ocitneme v problémoch, ale povedal nám, aby sme sa vzchopili, pretože on zvíťazil nad svetom. Vstaňme, roztiahnime ruky a nahlas vyhlasujme:

Ako občan nebeského kráľovstva, Boží dedič a spoludedič s Kristom, naplnený Duchom živého Boha, hovorím s istotou, modlím sa s mocou, kráčam v autorite. Som pomazaný a ustanovený, požehnaný a milovaný, smelý a odvážny, povolaný a statočný, lebo viem, že Boh je so mnou. Zvíťazím nad svojím nepriateľom a v ten posledný deň budem stáť s Ježišom. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Mocní v boji, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.