Modlitba na ukľudnenie

Otče, pozdvihujem k tebe svoju dušu.
Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni tvojej milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď ma svojím mocným objatím, v ktorom nič nezostáva nedotknuté či nedokončené.
Požehnaná Matka, prikry ma plášťom svojej milosti a získaj ma pre seba, aby som bol daný Ježišovi svätý a bez viny.
Všemocný Duchu Svätý, odkry a uvoľni všetky myšlienky odporu, zakorenené v mojom chápaní, ktoré som používal, aby som prežil. Duchu Svätý, zostúp na mňa, posväť ma a ponor ma do Drahej Krvi, aby zmyla všetku moju nelásku a nahradila ju láskou obety preliatej na kríži. Vlej do mojej pamäte, do môjho chápania a do mojej vôle hojnosť lásky.
Pane Ježišu Kriste, mocou kríža a Drahej Krvi prikazujem v Ježišovom mene každému zlému duchu, ktorý sa ku mne priviazal, aby odišiel. Nech ma opustí okamžite, v tichosti a bez rozvratu a nech je zničený pri päte kríža.
Pane, teraz, keď začínam vnímať novosť v mojom vnútri, ktorá ma uvádza do neistoty a rozpakov, vstúp ku mne a naplň každú trhlinu mojej duše pocitom a vedomím, že som dieťaťom Kráľa. Zaplň každú trhlinu novou láskou a prijatím toho, kým som.
Keď vo mne padajú hradby Jericha, nech ma tiché hradby svetla tvojho Svätého Ducha uistia v tom, že je dobré byť človekom, žiť v tomto svete meno, ktoré si mi dal.
Vylej svoje svetlo, vylej svoju lásku, Pane. Nech starý človek, ktorého odhadzujem, je odstránený, aby nič nebránilo mojej odpovedi na tvoje objatie, lebo ty si môj skutočný Otec.
Ďakujem ti, Pastier Pastierov, že si vypočul moju modlitbu.
Amen.

Tip na knihu: Uzdravený mocou Ježiša