Ježišu, odovzdávam sa ti, tvojej vláde, tvojmu kráľovstvu, tvojim zákonom a panovaniu v mojom živote. Sám nemám moc nikoho zachrániť, nikoho zmeniť. Ale v tebe a s tebou môžem kráčať v moci, ktorá ma oslobodzuje. Odpusť mi, že často schádzam z tej tvojej cesty, ktorá je pre mňa najvhodnejšia a najlepšia. Zväčši moju vnímavosť na svojho Ducha. Prebuď vo mne nový život! Nech tvoja kráľovská moc mocne prúdi vo mne a skrze mňa. Chcem z teba viac. Modlím sa v tvojom vzácnom mene. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Mocní v boji, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.