Buďte mi nablízku, svätí pomocníci, aby som vedel Bohu ďakovať, že požehnal môj život deťmi. Dal mi ich ako dar, a pretože je mojou povinnosťou vychovať ich pre jeho službu, zverujem ich do vašej osobitnej ochrany. Chráňte moje deti pred hriechom, pomáhajte im poznať a plniť si svoje povinnosti, uchovajte ich pred každou ujmou na tele či na duši; modlite sa za ne, aby boli a ostali Božími deťmi. A mne vyproste milosť, aby som sa o nich dobre staral, viedol ich svojím príkladom, múdro ich napomínal, keď pochybia, strážil ich nevinnosť a učil nábožnosti, aby sme sa raz všetci spoločne radovali v nebeskom príbytku. Amen.

Túto a ďalšie modlitby k svätým pomocníkom nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.