Najsvätejšia Trojica, zľutuj sa nado mnou. Prosím ťa, pomôž mi, lebo žijem uprostred rozzúrenej búrky. Daj, aby ma nestiahli pohromy tohto roka ani svetská márnosť. Túto modlitbu vznášam k vysokým mocnostiam nebeského boja, aby ma nenechali sužovať nepriateľmi, ale aby ma bránili svojou silnou výzbrojou. Nech predo mnou pôjde v boji nebeské vojsko, cherubíni a serafíni so svojimi tisícami a archanjeli Gabriel a Michal s ďalšími zástupmi. Nech ma tróny, mocnosti, archanjeli, kniežatstvá, panstvá a anjeli bránia svojimi hrubými panciermi a premôžu mojich nepriateľov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.