Svätý Jozef, ktorý si mojím duchovným otcom, zhliadni láskyplne na mňa.

Nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu.

Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske.

Vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, ktorá krášlila teba, a svojou rukou ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba.

Amen.

Tip na knihu: Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!