Modlitba ponorenia sa do Ježišovej krvi je výrazom hlbokého oddania sa Ježišovi a prijatia jeho obety za vlastné hriechy. Týmto spôsobom sa veriaci ponára do nekonečnej lásky a milosrdenstva, ktoré nám Boh ponúka skrze Ježiša Krista a jeho obetu na kríži.

Nebeský Otče, prichádzam pred teba s pokorným srdcom a prosím ťa, ponor ma do Kristovej krvi.

Pane Ježišu, verím v tvoju obetu na kríži za moje hriechy a za hriechy celého sveta. Ponáram sa do tvojej krvi, ktorá ma očisťuje a obnovuje.

Pane, prosím ťa, umy ma vo svojej krvi, aby som bol zbavený všetkých mojich hriechov. Očisti ma a obnov ma zvnútra, aby som mohol žiť v tvojej pravde a v tvojom svetle.

Pane, prosím ťa, nech tvoja krv prenikne každú časť môjho tela, duše a ducha. Očisti ma od každej poškvrny a obnov ma v tvojej láske.

Pane, ponáram sa do tvojej krvi s vierou, nádejou a oddanosťou. Verím, že tvoja krv má moc ma očistiť, uzdraviť a oslobodiť.

Pane, prosím ťa, neustále ma pretváraj na nové stvorenie. Daj mi silu a odvahu žiť každý deň podľa tvojej vôle.

Pane, prosím ťa, nech mi tvoja krv prináša pokoj a útechu, keď čelím skúškam a ťažkostiam života. Nech ma tvoja krv posilňuje a povzbudzuje vo viere a nádeji.

Pane, spolieham sa na tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo, ktoré nám ponúkaš skrze tvoju krv.

Ponáram sa do Kristovej krvi s vďakou a oddanosťou a prosím ťa, prijmi ma a zľutuj sa nado mnou. Amen.

Tip na knihu: Modlitby ku Kristovej krvi