Všemohúci Bože, v tejto pôstnej dobe sa k tebe utiekame so skrúšeným srdcom. Pozri na nás s milosrdenstvom a pomôž nám vytrvať v odriekaní. Daj nám silu prekonať naše slabosti a odolať pokušeniam, ktoré nás obklopujú. Pomôž nám viac porozumieť utrpeniu a obetiam, ktoré pre nás podstúpil náš Pán Ježiš Kristus. Nech nás tvoje milosrdenstvo povzbudí k tomu, aby sme v tomto období viac slúžili našim blížnym a prehlbovali tak naše spojenie s tebou.

Pane Ježišu, v tejto pôstnej dobe ťa prosíme o milosť a ochranu. Daj nám odvahu čeliť našim slabostiam a hriechom a otvoriť svoje srdcia tvojej láske a milosrdenstvu. Pomôž nám prekonať naše sebecké túžby a žiť viac v súlade s tvojou vôľou. Nech sú naše pôstne obety a modlitby ako príjemná vôňa pred tvojím trónom a nech nás posilnia v našej viere a oddanosti voči tebe.

Duchu Svätý, prosíme ťa, príď a naplň nás svojou silou v tomto Pôstnom období. Pomôž nám vnímať Božiu prítomnosť vo všetkých našich činoch a rozhodnutiach. Pomôž nám rásť v láske a zhovievavosti voči druhým a napĺňaj nás pokojom a radostnou nádejou vo všetkých okolnostiach. Nech nás naše úsilie priblíži k tebe a posilní nás vo vnútornej sile a vytrvalosti. Amen.

Tip na knihu: Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie