Modlitba môže byť úžasným nástrojom na prekonanie depresie a objavenie pokoja v ťažkých časoch. Keď sa cítite depresívne, táto modlitba vám môže pomôcť nájsť úľavu, pokoj a silu vo vzťahu s Bohom.

Nebeský Otče, v tejto chvíli sa obraciam na teba so svojou bolesťou a ťažkosťami. Cítim sa zranený, osamelý a bezradný. Prosím ťa, príď mi na pomoc a posilni ma svojou prítomnosťou.

Pane Ježišu, ty si poznal ľudské utrpenie a bolesť. Utešuj ma svojou nekonečnou láskou a milosrdenstvom. Pomôž mi niesť môj kríž a daruj mi nádej na lepšie zajtrajšky.

Duchu Svätý, naplň ma svojím pokojom, ktorý môžeš dať len ty. Pomáhaj mi nachádzať radosť a zmysel aj v ťažkých okamihoch. Daj mi silu prekonať depresiu a otočiť sa ku svetlu.

Prosím ťa, Bože, aby si ma priviedol k ľuďom, ktorí ma podporia a pomôžu mi. Daj mi múdrosť hľadať odbornú pomoc a prijať pomocnú ruku, keď ju potrebujem.

Nech moja viera v teba posilňuje môjho ducha. Nech verím, že aj v temnotách zvíťazí tvoje svetlo. Daj mi nádej a pokoj na každom kroku môjho života.

V mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Ježiš uzdravuje z depresie