Milosrdný Bože, dnes prichádzam pred teba so srdcom plným obáv, túžob a neistôt. V tejto chvíli sa ti úplne odovzdávam, drahý Otče. Nechcem sa viac trápiť nad vecami, ktoré nemôžem ovplyvniť, ale prosím ťa, aby si mi dal pokoj a silu prijať tvoju vôľu pre môj život. Nech moje srdce nachádza pokoj v tvojej prítomnosti a dôveruje, že si so mnou každý deň. Daj mi múdrosť, aby som rozoznával tvoju vôľu a poslušne sa jej podriadil. Nech sú moje životné rozhodnutia v súlade s tvojím plánom pre mňa. Pane, vezmi moje obavy, pochybnosti a zármutky. Naplň ma svojím pokojom a radosťou. Som tvoj, Pane, a túžim žiť pre teba vo všetkých okolnostiach. Amen.

Tip na knihu: Novéna odovzdanosti