Svätý Jozef, ochranca Svätej rodiny, ktorý si vo veľkej dôvere prijal úlohu byť pestúnom nášho Pána, daj, aby sme aj my nachádzali radosť v úprimnom plnení Božej vôle. Nauč nás nasledovať tvoj príklad tichej úcty a oddanosti a vždy prosiť o tvoju mocnú ochranu a pomoc. Pomáhaj nám žiť našu vieru odvážne a horlivo a veď nás na ceste k nášmu nebeskému domovu.

Svätý Jozef, ochranca svätej Cirkvi, prosíme ťa, sprevádzaj nás svojou láskavou starostlivosťou. Pomáhaj nám byť vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a úprimne slúžiť Bohu a blížnym v duchu tvojej oddanej služby. Nech tvoje orodovanie posilňuje našu vieru a napĺňa naše srdcia pokojom. Amen.

Tip na knihu: Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!