Všemohúci Bože, prichádzam k tebe s radosťou a úctou v tento dôležitý deň môjho života. Práve dnes sa totiž po prvýkrát chystám prijať tvojho Syna, Ježiša Krista, do svojho srdca a do svojej duše vo svätom prijímaní.

Prosím ťa, milosrdný Otče, naplň moje srdce vierou, nádejou a láskou, aby som mohol prijať tvojho Syna s čistou a oddanou dušou.

Daj mi, prosím, silu a múdrosť, aby som prežil tento svätý moment s hlbokým pokojom a radosťou.

Nech toto sväté prijímanie posilní moju vieru a naplní ma tvojou nekonečnou láskou. Vezmi ma, Pane, za ruku a veď ma na ceste k Tebe.

V mene Ježiša Krista, tvojho Syna, kotrého dnes prijímam do svojho srdca, ťa prosím o požehnanie. Amen.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom