Pane Ježišu, vrúcne ťa prosím za dieťa, ktoré nosím vo svojom lone. Do mojich rúk si zveril nesmierny dar nového života a ja ti pokorne ďakujem, že si si ma vyvolil za nástroj svojej lásky. V tomto čase očakávania mi pomôž, aby som sa celkom odovzdala do tvojej svätej vôle, a daruj mi čisté, silné a obetavé srdce matky. Obetujem ti svoj strach, obavy a priania, ktoré sprevádzajú príchod dieťaťa, a  prosím, aby sa narodilo zdravé, aby si ho ochránil pred každým utrpením na tele a nebezpečenstvom pre dušu.

Mária, ty poznáš mnohoraké hrozby, ktorým je vystavené materstvo, preto upevni moje srdce živou a úprimnou vierou. Posväť obdobie môjho tehotenstva, požehnaj moju radostnú nádej, dovoľ, aby plod môjho života s pomocou tvojho božského Syna rástol v cnosti a svätosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Dominik Savio a jeho stužka, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.