Bože, večná láska, vo svätých Louisovi a Zélie si nám dal príklad svätosti prežívanej v manželstve. Uprostred strastí a ťažkostí života si obaja zachovali vieru a nádej a svoje deti vychovávali v slobode tak, aby sa mohli stať svätými. Nech ich modlitby a príklad pomôžu rodinám tešiť sa z Božej prítomnosti v ich živote a z lásky, ktorá slúži. Na ich orodovanie nám udeľ milosť, o ktorú prosíme, a urob nás svätými. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Svätosť v rodinách sveta, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.