Modlitba v úzkosti

Svätá Rita, oroduj za mňa, keď som v kríze smútku a únavy; keď trpím úzkosťou choroby, aj vtedy, keď sa trápim pre nedostatok odvahy; keď nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; vo chvíľach, keď nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista; neponúkam svojej rodine zdroje tvojej nežnosti; keď nežijem lásku odpustenia; nezmierujem ľudí; neprežívam blaženosť plnej kresťanskej vernosti; nelietam na krídlách modlitby; keď sa nestávam vínom radosti a často nenachádzam správne slová chvály a vďaky voči iným. Svätá Rita, oroduj za mňa, aby som mal dostatok lásky k Bohu a blížnym; aby som mal dostatok nádeje a videl ďaleko, až k nebesiam blaženej večnosti. Svätá Rita, nech ti Pán umožní poznať všetky moje potreby a všetky moje túžby; nech mi Pán dopraje milosť žiť pod tvojou ochranou a zakúsiť účinnosť tvojho príhovoru.
Amen.

Zdroj: Modlitba.sk

Tip na knihu: 33 modlitieb k sv. Rite