Nebeský Otče, obraciame sa k tebe s pokorným srdcom, vyprosujúc si orodovanie svätej Kataríny Švédskej. Počúvaj naše modlitby, keď spomíname na jej svätý život a na jej oddanosť tvojej vôli.

Svätá Katarína, ty si žila svoj život vo vytrvalosti a oddanosti voči Bohu. Tvoja životná púť je pre nás príkladom ctnostného manželstva a zdržanlivosti, obety a služby, ktorú si konala pre svojich blížnych.

V tvojom spoločenstve s matkou, svätou Brigitou Švédskou, si pre nás vzorom života v láske a starostlivosti o druhých. Tvoj príklad nás povzbudzuje k tomu, aby sme nachádzali Boha v každom okamihu nášho života a slúžili mu v našej každodennosti.

Svätá Katarína, oroduj za nás, aby sme našli silu a odvahu nasledovať Krista vo všetkom, čo robíme. Pomáhaj nám prekonať všetky pokušenia a zlo, ktoré nás odvádza od Boha a jeho lásky.

Svätá Katarína, patrónka pri ťažkostiach v tehotenstve a pri povodniach, ochraňuj nás svojou mocnou prítomnosťou. Nech nás tvoj svätý príklad vedie k väčšej svätosti. Amen.

Tip na knihu: Zjavenia sv. Brigity Švédskej