Všemohúci Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, prichádzam pred teba so skromnou prosbou o oslobodenie od vplyvu zla. V mene Ježiša Krista, tvojho Syna, ťa prosím, aby si ma zbavil akýchkoľvek pút, ktoré ma držia v zajatí temnoty a zla.

Vylej na mňa, milosrdný Otče, najdrahšiu krv svojho Syna, Ježiša Krista. Nech jeho nepoškvrnená a vykupiteľská krv oslobodí od vplyvu a moci temnoty každú časť môjho bytia, každý kúsok mojej mysle a tela.

Prosím ťa, Preblahoslavená Panna Mária, aby si svojou materskou láskou a príhovorom obklopila môj život a ochraňovala ma pred všetkým zlom.

Svätý Michal Archanjel, vodca nebeských zástupov, prosím ťa, oroduj za mňa pred Božím trónom. Príď mi na pomoc v mojom duchovnom boji. V mene Ježiša Krista prikazujem všetkým silám temnoty, aby ma opustili a navždy sa odo mňa vzdialili.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoju nekonečnú lásku a službu oslobodenia. Nech moje srdce a duša zostanú navždy pevne spojené s tebou a nech tvoje svetlo prúdi do každého aspektu môjho života. Amen.

Tip na knihu: Pane, príď mi na pomoc