Svätý Jozef, ochranca panien, tvojej ochrane zveril nebeský Otec prečistú Pannu Máriu a svojho Syna Ježiša Krista. Ty, spravodlivý muž, bol si spojený najužším putom panenskej lásky s Máriou, Božou Matkou. Drahý svätý Jozef, tebe zverujeme našu snúbeneckú lásku. Svojím orodovaním prehlbuj v nás čistú náklonnosť a pomáhaj nám, aby sme sa svedomite a s radosťou pripravovali na sviatosť manželstva.

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, priprav nás na tú chvíľu, keď Pán Ježiš sviatostné spečatí našu lásku, aby sme boli vždy Ježišovi, teraz i na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Novéna lásky pre zamilovaných, snúbencov a manželov