Buď zvelebovaný hneď po Bohu a Božej Matke, svätý Michal Archanjel, najvelebnejšie knieža nebeského vojska!

Si veľmi silný vo všetkých anjelských zboroch, bohatý na dary, ktoré sú potrebné na plnenie služby pri ochrane cirkevného spoločenstva a jeho obrane pred mocnosťami zlých duchov.

Prichádzaj nám na pomoc, aby sme si zachovali slobodu a aby nás tu na zemi neujarmili naši viditeľní i neviditeľní nepriatelia.

Po prekročení prahu smrti prihováraj sa za nás u Boha, aby sme ho mohli zvelebovať spolu s tebou a najsvätejšou Pannou Máriou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom