Svätý Dismas, ja, hriešnik, prichádzam k tebe so sklonenou hlavou a ťažkým srdcom. Poznám svoje chyby a hriechy. Prosím ťa, aby si sa nado mnou zľutoval a pomohol mi nájsť cestu k Bohu. Ako si sa obrátil ty, i ja túžim po obrátení a zmierení s Bohom. Daj mi, prosím ťa, silu a odhodlanie odvrátiť sa od svojich hriechov a nasledovať cestu spravodlivosti a lásky. Nech tvoj príklad pokánia a dôvery v Božiu milosť posilňuje moju vieru a vedie ma k pravému obráteniu. Pomôž mi, svätý Dismas, aby som sa mohol jedného dňa stretnúť s tebou v raji.

Milosrdný Bože, vypočuj ma v mojej kajúcej prosbe prostredníctvom svätého Dismasa, ktorý našiel tvoje odpustenie a milosť v poslednej chvíli svojho pozemského života. Pozri na moje pokorné srdce a odpusť mi všetky moje previnenia. Daj mi odvahu prijať svoju vinu a obrátiť sa k tebe so všetkou úprimnosťou. Nech ma tvoja milosrdná láska obnoví a posilní, aby som mohol nasledovať cestu spravodlivosti a pravdy. Prosím ťa, svätý Dismas, modli sa za mňa, aby som sa stal hodným Božieho milosrdenstva a dosiahol večnú spásu v tvojom kráľovstve. Amen.

Tip na knihu: Mystické mesto Božie III – Prebodnutie