Svätí pomocníci, mocní orodovníci pred Bohom, pred ktorým sme sa aj my nerozlučne spojili sviatostným zväzkom manželstva; získajte nám svojím príhovorom milosť, aby sme spolu nažívali vo vzájomnej láske a pokoji a aby sme verne plnili povinnosti nášho životného stavu. Nech si Božiu milosť a požehnanie zaslúžime tým, že budeme nasledovať príklad svätých a vyvolených, ktorí žili v manželstve. A tak nech cnostným životom už tu na zemi a raz zjednotení v nebi chválime a velebíme Pána na večné veky. Amen.

Túto a ďalšie modlitby k svätým pomocníkom nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.