Večný Bože, ktorý si vykúpil ľudský rod zo zajatia diabla, osloboď ma, svojho služobníka, od všetkého pôsobenia nečistých duchov. Nech na tvoj príkaz zlí a nečistí duchovia odídu z duše a tela tvojho služobníka a nezostávajú ani sa neskrývajú vo mne.

Vyžeň ich zo mňa, stvorenia tvojich rúk, v tvojom svätom mene, v mene tvojho jednorodeného Syna a v mene tvojho životodarného Ducha.

Daj, aby som po očistení od všetkých démonických vplyvov žil zbožne, spravodlivo a čestne a bol hodný prijať sväté tajomstvá tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána, s ktorým si požehnaný a oslávený, spolu s presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Táto modlitba pochádza z knihy Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.