Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.

Svätý Júda Tadeáš, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, ozajstný príbuzný Ježiša, Márie, Jozefa, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, slávny apoštol, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, vytrvalý apoštol, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, chvályhodný apoštol, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, verný nasledovník Ježišov, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, milovník svätej chudoby, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, príklad poníženosti, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, vzor trpezlivosti, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, ľalia panenskej čistoty, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, plameň Božskej lásky, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, skvelá hviezda svätosti, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, vyvolená nádoba Božej milosti, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, slávny svedok svätej viery, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, veľký divotvorca, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, postrach pekla, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, stĺp svätej Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, potešiteľ zarmútených, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, útočište hriešnikov, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, pomocník v trápeniach, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, náš mocný orodovník, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, zázračný pomocník v zúfalých ťažkostiach, oroduj za nás.
Svätý Júda Tadeáš, láskavý pomocník a ochranca svojich ctiteľov, oroduj za nás.

Pre zásluhy svätého Tadeáša, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pre jeho trpezlivosť a poníženosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pre jeho kázanie a mučenie, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pre jeho zázračné skutky, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pre jeho slávnu mučenícku smrť, prosíme ťa, vyslyš nás.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Všemohúci, milosrdný Bože a Vykupiteľ, ponížene ťa prosíme, daj nám, aby sme pre slávne zásluhy svätého Júdu Tadeáša, tvojho vyvoleného apoštola a príbuzného, získali hojné nebeské požehnanie a milosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Svätý Júda Tadeáš – veľký pomocník v ťažkých chvíľach