Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý otec Augustín, oroduj za nás.
Svätá Monika, oroduj za nás.
Svätá Klára z Montefalca, oroduj za nás.
Svätý Mikuláš z Tolentína, oroduj za nás.
Svätá Rita, oroduj za nás.
Svätá Rita, mystická ruža cností, oroduj za nás.
Svätá Rita, milostí plná ruža lásky, oroduj za nás.
Svätá Rita, ozdoba augustiniánskeho rádu, oroduj za nás.
Svätá Rita, pomocnica v beznádejných prípadoch, oroduj za nás.
Svätá Rita, naša ochrankyňa, oroduj za nás.
Svätá Rita, nositeľka Kristovho pokoja, oroduj za nás.
Svätá Rita, plná súcitu, oroduj za nás.
Svätá Rita, zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.
Svätá Rita, vzor matiek, oroduj za nás.
Svätá Rita, útecha tých, ktorí stratili nádej, oroduj za nás.
Svätá Rita, útočisko opustených, oroduj za nás.
Svätá Rita, ochrankyňa vdov, oroduj za nás.
Svätá Rita, príklad poslušnosti, oroduj za nás.
Svätá Rita, vzor pokory, oroduj za nás.
Svätá Rita, príklad sebazapierania, oroduj za nás.
Svätá Rita, príklad nezišného odpúšťania, oroduj za nás.
Svätá Rita, vzor vytrvalej modlitby, oroduj za nás.
Svätá Rita, milujúca ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás.
Svätá Rita, snúbenica trpiaceho Ježiša, oroduj za nás.
Svätá Rita, poranená trňom z Ježišovej koruny, oroduj za nás.
Svätá Rita, dôverujúca v Božiu prozreteľnosť, oroduj za nás.
Svätá Rita, orodovníčka u Ježiša, oroduj za nás.
Svätá Rita, zázrakmi oslávená, oroduj za nás.
Svätá Rita, vyslyšaná Bohom, oroduj za nás.
Svätá Rita, pevná opora prosiacich, oroduj za nás.
Aby sme mali pravú pokoru, oroduj za nás.
Aby sme trpezlivo niesli svoj kríž, oroduj za nás.
Aby sme plnili Božiu vôlu, oroduj za nás.
Aby sme dokázali vždy odpustiť, oroduj za nás.
Aby sme milovali svojích bližnych, oroduj za nás.
Aby sme nasledovali príklad tvojích cností, oroduj za nás.
Vo všetkých pokušeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!
Vo všetkých trápeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!
Vo všetkých súženiach, pomáhaj nám, svätá Rita!
Vo všetkých bolestiach, pomáhaj nám, svätá Rita!
Vo všetkých nebezpečenstvách, pomáhaj nám, svätá Rita!
V našich krížoch a utrpeniach, pomáhaj nám, svätá Rita!
V hodine našej smrti, pomáhaj nám, svätá Rita!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za, nás svätá Rita, aby sme sa stali hodní Kristových prisľubení.
Modlime sa. Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve si sa pozrel s láskou na svoju vernú služobníčku svätú Ritu a na jej orodovanie udeľuješ to, čo je nemožné dosiahnuť ľudským snažením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, pomôž nám v každej núdzi a daj, aby všetci pocítili, že jedine ty si odmena pokorných, ochrana opustených a posila tých, ktorí v teba dúfajú.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.