Krížová cesta je modlitba, ktoré nás sprevádza po zastaveniach Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Každé zastavenie predstavuje konkrétnu udalosť zo života a utrpenia nášho Spasiteľa.

Tu je uvedených 14 tradičných zastavení krížovej cesty:

1. Ježiš je odsúdený na smrť

Stojíme pred Pilátom, keď je Ježiš odsúdený na smrť a svedomie Piláta bojuje medzi spravodlivosťou a tlakom ľudu.

2. Ježiš berie kríž na svoje plecia

Spolu s Ježišom nesieme jeho kríž, symbol jeho utrpenia a obety za nás.

3. Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Ježiš slabne pod ťarchou kríža a padá na zem, vyjadrujúc tak našu ľudskú slabosť a potrebu jeho milosti.

4. Ježiš stretáva svoju matku

Ježiš stretáva svoju matku, Pannu Máriu, ktorá ho sprevádza v jeho utrpení a trpí s ním.

5. Šimon Cyrénsky pomáha Ježišovi niesť kríž

Šimon Cyrénsky je vyzvaný, aby pomohol Ježišovi niesť kríž, čo nám pripomína, že aj my sme povolaní pomáhať druhým v ich utrpení.

6. Veronika utiera Ježišovi tvár

Veronika prejavuje svoju lásku a súcit tým, že utiera Ježišovi tvár šatkou, na ktorej sa objavuje dôkaz jeho utrpenia.

7. Ježiš padá po druhýkrát pod krížom

Ježiš opäť slabne a padá na zem, napĺňajúc svoju obetu za nás a našu spásu.

8. Ježiš potešuje plačúce ženy

Ježiš sa obracia k ženám, ktoré plačú, a vyjadruje im svoju útechu.

9. Ježiš padá po tretíkrát pod krížom

Ježiš stále viac slabne a padá na zem po tretíkrát, no potom vstáva, čím dokazuje svoju vytrvalosť a odhodlanie splniť Otcovu vôľu napriek všetkému.

10. Ježiša vyzliekajú zo šiat

Ježiš je zbavený svojho odevu, je vystavený verejnému hanobeniu a poníženiu.

11. Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiš je ukrižovaný, jeho ruky a nohy sú prebodnuté klincami, čím završuje svoju obetu za nás.

12. Ježiš umiera na kríži

Ježiš umiera na kríži, vydychuje svojho ducha a obetuje svoj život za našu spásu.

13. Ježiš je sňatý z kríža

Ježišovo telo je sňaté z kríža a položené do náručia jeho matky, ktorá trpí bolesťou zo straty svojho syna.

14. Ježiš je uložený do hrobu

Ježišovo telo je uložené do hrobu, kde sa rodí nádej vzkriesenia.

Krížová cesta je príležitosťou na rozjímanie nad Ježišovým utrpením a naším vlastným hriechom, ako aj na vyjadrenie vďačnosti za jeho obetu a milosť spásy, ktorú nám prináša. Každé zastavenie nám poskytuje priestor na modlitbu, rozjímanie a vnímanie Božej prítomnosti v našom živote.

Tipy na knihy: Krížová cesta za uzdravenie rodín, Kalvária lásky, Krížová cesta odpustenia