Pane Bože, Otče všetkého milosrdenstva, prichádzam pred teba so skromnou prosbou: posilni ma svojou nebeskou mocou, aby som bol schopný čeliť všetkým výzvam a prekážkam, ktoré mi život prináša.

Daj mi odvahu, aby som sa nezľakol temnoty, ale prinášal svetlo, ktoré rozptýli každú tmu. Daj mi odvahu, aby som sa nezľakol bolesti, ale bol prameňom útechy a lásky pre iných. Daj mi odvahu, aby som sa nezľakol neistoty, ale bol pevnou oporou pre tých, ktorí sú zmätení.

Nech sa moje srdce nechveje strachom, ale je naplnené tvojou láskou a odvahou. Prosím ťa, posilni ma, aby som bol verný tvojej vôli a žil podľa tvojich prikázaní.

Buď so mnou v každej chvíli, Pane, a ukáž mi cestu, ktorou mám ísť. Nech ma vždy sprevádza tvoja prítomnosť a nech som schopný prinášať svetlo a lásku do dnešného náročného a temného sveta.

Pane Bože, dôverujem v tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo. Nech moja modlitba vystupuje pred teba ako príjemná a vzácna vôňa. Amen.

Tip na knihu: Menej strachu, viac modlitby