Pane Ježišu, ty, ktorý si povolal Luigiho a Máriu, aby každý deň žili život stálej vernosti v posväcujúcej milosti sviatosti manželstva, ty, ktorý si svojou prítomnosťou posvätil nazaretský dom, daj, aby ich svedectvo a príhovor prispeli k upevneniu rodín vo vytrvalosti, naplnili mladé páry prítomnosťou tvojej milosti, v ktorej by svoje srdcia otvorili pre vďačnosť za Boží dar života a stali sa ohlasovateľmi evanjelia v rodinách a medzi ľuďmi v ťažkostiach. Urob, aby kresťanské rodiny nasledovali ich príklad a tak mohli žiarivým spôsobom žiť svoje povolanie k svätosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Svätosť v rodinách sveta, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.