Menej vzdychaj, viac spievaj
menej k zemi, viac k nebu sa dívaj
menej sa hnevaj, viac sa modlievaj
menej plánuj, viac podnikaj
menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj
menej rozkazuj, viac blížnym slúž
menej hovor o láske, viac miluj
menej vyčítaj, viac povzbudzuj
menej sľubuj, viac spĺňaj
menej nariekaj, viac Bohu ďakuj
menej pochybuj, viac dôveruj
menej posudzuj, viac potešuj
menej vrav, viac uvažuj
menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj
menej ber, viac dávaj
menej kritizuj, viac pomáhaj
menej o telesnú, viac o duchovnú
krásu dbaj
menej sa chváľ, viac činom dokáž
menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj.
Kto to činí, vždy bude šťastný.
A nielen deň sviatočný,
ale celý jeho život bude krásny.
Ora et labora – modli sa a pracuj.

Tip na knihu: Zamyslenia, ktoré naplnia tvoje srdce radosťou