Ako sv. Alžbeta Uhorská vzdáva úctu titulu Krista Kráľa

Svätá Alžbeta nezniesla nosenie koruny, keď bola v prítomnosti Kráľa kráľov. Svätá Alžbeta Uhorská bola princeznou Uhorského kráľovstva, a hoci jej postavenie poskytovalo veľký komfort a moc nad ľuďmi, poznala skutočný zdroj svojho vodcovstva.

Pápež Benedikt XVI. sa zamýšľal nad životom svätej Alžbety na generálnej audiencii v roku 2010, kde vyzdvihol pokoru tejto kráľovskej princeznej. Alžbeta svojou hlbokou citlivosťou videla rozpory medzi vyznávanou vierou a kresťanskou praxou. Nezniesla kompromisy. Keď raz vošla do kostola na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, zložila si korunu, položila ju pred kríž, zakryla si tvár ľahla si na zemi. Keď ju svokra za toto gesto pokarhala, Alžbeta odpovedala: „Ako môžem ja, úbohé stvorenie, naďalej nosiť korunu pozemskej dôstojnosti, keď vidím svojho Kráľa Ježiša Krista korunovaného tŕním?“

Tip na knihu: Svätá Alžbeta

Svätá Alžbeta prežila svoj život v službe druhým a napodobňovala Ježiša, Kráľa kráľov. Nesnažila sa zneužiť svoju moc, ale využiť ju v prospech chudobných a najzraniteľnejších. Je skutočným príkladom pre všetkých, ktorí majú vodcovské úlohy: výkon autority na každej úrovni treba žiť ako službu spravodlivosti a dobročinnosti v neustálom hľadaní spoločného dobra.

Alžbeta usilovne vykonávala skutky milosrdenstva: dávala jedlo a pitie tým, ktorí klopali na jej dvere, obstarávala oblečenie, platila dlhy, starala sa o chorých a pochovávala mŕtvych. Keď zostúpila zo svojho hradu, často so svojimi dvornými dámami navštevovala domy chudobných a nosila im chlieb, mäso, múku a iné potraviny. Jedlo osobne roznášala a pozorne kontrolovala oblečenie a matrace nebohých.

Jej príklad hlbokej pokory ako kráľovskej princeznej nám pripomína, ako si môžeme vo svojom živote uctiť Ježiša ako Kráľa, napodobňovať jeho príklad a využívať vlastné zdroje pre dobro všetkých.