„A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17, 3)

Vzťah s Bohom je v mnohom ako naše medziľudské vzťahy. Ak chceš niekoho lepšie poznať, ako to urobíš? Rozprávate sa spolu, trávite spolu čas, vymieňate si názory, počúvate sa, však?

Spoznávanie Boha nie je ako učenie sa na test z matematiky. Je to osobná, každodenná skúsenosť života s ním a spoznávanie jeho charakteru v praxi.

Ako ho teda môžeš lepšie spoznať a rásť vo svojej láske k nemu?

Tip na knihu: Ako sa modliť

Boh nechce, aby sme to mali ťažké. Hovorí k nám cez Písmo. Opisy toho, aký je a ako koná, sú roztrúsené po celej Biblii. Keď ju čítaš, sleduj, aké sú jeho vlastnosti a túžby.

Rozprávaj sa s ním prostredníctvom modlitby. Diskutuj s ním o tom, čo čítaš v Písme, pýtaj sa ho na to, čomu nerozumieš a tiež na to, ako aplikovať prečítané vo svojom živote.

Čím viac času s ním budeš tráviť, tým lepšie budeš chápať, aký je verný – chce byť tvoj najdrahší Priateľ. Je úžasné, že Stvoriteľ a Vládca vesmíru chce s tebou tráviť čas. Je to, akoby ti hovoril: „Chcem ťa mať aspoň na chvíľu pre seba!“ Prijmi jeho pozvanie, nájdi si pokojné miesto a spoznávaj ho aj dnes.

Zdroj: hladamboha.sk