Deň prvý: Oslava Svätej Rodiny

Modlitba: Večný Otče, Syn a Duch Svätý! Vďaka ti za vznešený vzor Svätej rodiny. Práve v nej našlo svoj príbytok svetlo sveta, a spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom vytvorili Svätú rodinu. Prosím ťa, daj mi milosť, aby som sa inšpiroval(a) ich vzoru lásky, oddanosti a poslušnosti voči tvojej dokonalej vôli.

Čítanie:Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.“ (Genezis 2, 24)

Úvaha: Dnes premýšľajme o tom, ako môžeme v našich rodinách budovať jednotu a lásku podľa vzoru Svätej rodiny. Môžeme sa modliť za silu, múdrosť a Božiu pomoc, aby sme boli dobrými rodičmi, manželmi, alebo deťmi.

Deň druhý: Posvätné povolanie rodičov

Modlitba: Drahý Bože, ďakujem ti za posvätné povolanie k rodičovstvu. Modlím sa za všetkých rodičov na svete, aby našli silu a múdrosť a vychovávali svoje deti v láske a spravodlivosti. Nauč nás byť vernými a ochotnými služobníkmi tvojej vôle po vzoru svätého Jozefa.

Čítanie:Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!“ (List Kolosanom 3, 20-21)

Úvaha: Dnes sa zamyslime nad naším povolaním – či už sme rodičia alebo nie. Ako môžeme napodobňovať Svätú rodinu vo výchove detí či vo vzťahoch k našim blízkym? Ako môžeme vnášať Božiu lásku do nášho každodenného života?

Deň tretí: Posvätné povolanie detí

Modlitba: Láskavý Otče, modlím sa za všetky deti na svete, aby našli svoje posvätné povolanie v plnení tvojej vôle. Daj im silu a múdrosť byť poslušnými a láskavými voči svojim rodičom. Nauč ich, ako byť poslušnými a oddanými ako Dieťa Ježiš.

Čítanie: „Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička!“ (Príslovia 23, 24-25)

Úvaha: Dnes sa zamyslime nad tým, ako môžeme napodobňovať Svätú Rodinu vo svojich vzťahoch s rodičmi a staršími. Ako môžeme byť voči nim poslušní a láskaví? Ako môžeme prinášať radosť a potešenie do našej rodiny?

Tip na knihu: Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín