Pobožnosť Siedmich nedieľ svätého Jozefa odporúčal a obdaril odpustkami pápež Gregor XVI. a jej podobu neskôr ustálil blahoslavený Pius IX. 1. nedeľa: Bolesť, keď si pomýšľal z úcty prepustiť Máriu; radosť, keď ti anjel zvestoval, aby si si ju vzal za manželku. 2. nedeľa: Bolesť, keď si hľadal prístrešie v betlehemských uliciach; radosť, keď si mohol uctievať novonarodeného Ježiša v jasliach. 3. nedeľa: Bolesť, keď pri obriezke prvýkrát tiekla krv z tvojho božského dieťaťa; radosť, keď si mu dal meno Ježiš, ako ti oznámilo nebo. 4. nedeľa: Bolesť, keď si počúval, ako Ježiš bude znamením odporu a Máriino srdce prebodne meč bolesti; radosť, keď si ho obetoval Bohu vidiac, že je v chráme vítaný ako Spasiteľ Izraela. 5. nedeľa: Bolesť, keď ťa anjel varoval, aby si utiekol do Egypta, lebo Herodes chce zabiť dieťa; radosť, keď si ho vzal do náručia a zachránil pred nebezpečenstvom. 6. nedeľa: Bolesť, keď si sa pri návrate z Egypta obával, aby sa Ježišovi niečo nestalo; radosť, keď ti anjel dal pokyn, aby ste šli do Nazareta. 7. nedeľa: Bolesť, keď si v Jeruzaleme tri dni márne hľadal Ježiša; radosť, keď si ho našiel v chráme. Túto a ďalšie pobožnosti nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.