Modlíme sa za Svätého Otca, nášho pápeža M., aby ho Boh a náš Pán, ktorý ho vyvolil k najvyššej biskupskej hodnosti, zachoval svojej svätej Cirkvi bezúhonného a neporušeného, aby mohol viesť svätý Boží ľud.

Všemohúci večný Bože, na ktorého ustanovení sa všetko zakladá, milostivo zhliadni na naše prosby a zachovaj nám vyvoleného najvyššieho pastiera svojou dobrotivosťou, aby kresťanský ľud, ktorý je spravovaný podľa tvojho nariadenia, množil zásluhy svojej viery pod takýmto veľkňazom. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.