Modlitba pri štedrovečernom stole

NÁVRH RODINNEJ LITURGIE PRED ŠTEDROVEČERNOU VEČEROU

(pre rodinné spoločenstvo s deťmi)

Predtým, ako sa v rodine koná Štedrá večera s jej rôznymi zvykmi, zídu sa pri štedrovečernom stole všetci členovia rodiny, aby slávenie Vianoc začali spoločnou modlitbou.

Modlitba sa môže začať spevom niektorej koledy, napríklad Búvaj, dieťa krásne alebo Čas radosti, veselosti alebo Dobrý pastier sa narodil.

 

ÚVODNÉ SLOVÁ

Otec rodiny, prípadne niektorý zo starých rodičov, sa prihovorí prítomným takto alebo podobne:

Moji milí, teším sa, že sme sa opäť stretli pri štedrovečernom stole a že nám dobrý Pán Boh doprial tieto chvíle, a to, že ich môžeme prežívať v pokoji a spolu.

My kresťania vieme, že tieto dni sú sviatkami Pána Ježiša, ktorého narodenie si pripomíname. Prišiel medzi nás a stal sa človekom ako my, aby nás naučil žiť v láske a aby nám otvoril nebo.

Začnime túto večeru a všetky tieto sviatočné dni pozvaním jeho samého medzi nás.

 

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA                                            Mt 1, 18. 22

Niekto z prítomných prečíta nasledujúci text.

Otec rodiny alebo ten, kto predniesol úvodné slová, ho môže k tomu vyzvať takto:

A teraz nám, M., prečítaj, ako to bolo s jeho narodením…

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel“, čo v preklade znamená: Boh s nami.

 

ZAPÁLENIE SVIECE

Po prečítaní Božieho slova sa môže zapáliť svieca.

Mama alebo niekto iný môže vyzvať niektoré z detí takto:

Narodenie Pána Ježiša oslavujeme teraz, v zimnom období, keď máme dlhé noci a krátke dni, aby sa zvýraznili jeho slová o tom, že on je svetlo sveta. Svetlo, ktoré bude od dnes pomaly premáhať tmu a predlžovať dni.    Takto nám o narodení Pána Ježiša svedčí príroda.

A aby sme zvýraznili aj jeho prítomnosť tu medzi nami, zapáľme sviecu.

A niekto z prítomných zapáli sviecu.

 

PROSBY

Niektorý z rodičov môže pozvať ostatných na spoločnú modlitbu týmito slovami:

Pán Ježiš, prítomný, medzi nami, nám sľúbil, že náš nebeský Otec vypočuje prosby, ktoré prednesieme v jeho mene. Preto sa spoločne modlime. Ale nezabudnime aj poďakovať.

1.    Nebeský Otče, ďakujeme ti za spoločenstvo našich bratov a sestier v Cirkvi a prosíme za všetkých ľudí, ktorým o tebe nikto nikdy nepovedal.

2.    Ďakujeme ti za mier, ktorý máme v našej krajine, a prosíme ťa za tých, ktorí aj v tento svätý večer musia utekať pred vojnou a násilím.

3.    Ďakujeme ti za našu rodinu (aj za starkých, alebo niekoho iného, podľa okolností, ktorí sú/M., ktorý je medzi nami), a prosíme za našich bratov a sestry, ktorí sú po celý rok, aj dnes na Vianoce, sami.

4.    Ďakujeme ti za všetko, čo si nám tento rok dal, čím si nás požehnal (a potešil) a prosíme za všetkých, pre ktorých bol tento rok ťažký a náročný.

5.    Ďakujeme ti aj za tento štedro prestretý stôl (i darčeky pod vianočným stromčekom) a prosíme za tých, ktorí trpia chudobou alebo hladom.

6.    A na záver ťa, dobrý Bože, prosíme o tvoje osobitné požehnanie pre všetkých, ktorí v týchto chvíľach slúžia svojim blížnym v nemocniciach, domovoch pre starých ľudí a opustené deti, alebo majú služby ako záchranári, policajti, vojaci, šoféri, a pre všetkých, ktorí dnes nemôžu byť so svojimi drahými, lebo sú sami v nemocnici alebo ďaleko vo svete.

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Otec, alebo niekto z dospelých, môže dodať:

Teraz sa chyťme spolu za ruky a posilnime svoje prosby modlitbou Pána:

Otče náš…

A pozdravme aj Pannu Máriu:

Zdravas, Mária… (alebo Anjel Pána…)

 

POŽEHNANIE JEDLA

Bože a Otče náš, ďakujeme ti za tieto chvíle, kedy môžeme byť všetci spolu. Ďakujeme ti za toto jedlo, ktoré je štedré a chutné. Ďakujeme ti za Vianoce, kedy môžeme osláviť narodenie Pána Ježiša a jeho lásku k nám.

Prosíme ťa, aby si požehnal nás, toto jedlo, aj tých, ktorí nám ho pripravili, a aj chvíle, ktoré spolu prežijeme, aby sme všetci otvorili svoje srdcia tvojej láske a navždy boli darom jeden pre druhého. Amen.

Na záver sa môže zaspievať pieseň Tichá noc, svätá noc.

Tip na knihu: Pri štedrovečernom stole