Sláva Otcu…

„Najsvätejšie meno Ježiš, buď velebené bez prestania!“ (Tento úkon sa opakuje päťkrát po sebe.)

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.